ing. Iveta Provazníková

Účetnictví a daně

Účetnictví

  • kompletní služby v oblasti vedení daňové evidence
  • kompletní služby v oblasti účetnictví
  • zpracování mezd
  • účetní poradenství a konzultace
  • zpracování žádostí o úvěr, výkazů pro banky
  • zpracování statistických výkazů
  • sestavování účetních závěrek a výkazů
  • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, právnických osob, DPH, silniční daně, daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí
  • spolupráce s daňovými poradci
  • komunikace s úřady